Jak dostat svou akci do Condroidu?

Datovým zdrojem pro Condroid je vždy XML obsahující komplatní program. Jeho přesnou strukturu a význam jednotlivých prvků naleznete níže na této stránce.

Pokud jste schopni připravit tento XML zdroj (nebo máte nějaký systém, který vám ho vygeneruje, což je ta nejlepší varianta), stačí pro přidání do Condroidu napsat e-mail na mojí adresu spolu s nějakými základními informacemi o akci.

Jesliže zdroj připravit neumíte (nebo dokonce nevíte co je XML :-), můžu ho připravit za vás. Nicméně záleží na mých časových možnostech, ale za zeptání nikoho neukousnu. :-) (a volňásky či jiný bonus ochotu zvětšují ;)

Reference XML

 • <annotations> - kořenový element, může být v dokumentu maximálně jednou.
  • <programme> - element obalující jednotlivé pořady
   • <pid> - ID programu. Musí být unikátní v rámci akce a pro jeden pořad zůstat stejné i po změně souboru (kvůli rozpoznání změn). Povinné.
   • <author> - Autor, Jméno, nick, cokoliv. Povinné. Obsah musí být obalený v <![CDATA[ ]]>
   • <title> - Název pořadu. Povinné. Obsah musí být obalený v <![CDATA[ ]]>
   • <type> - Typ pořadu. Viz níže. Povinné.
   • <program-line> - Název programové linie. Povinné. Obsah musí být obalený v <![CDATA[ ]]>
   • <location> - Umístění pořadu (místnost). Pokud se akce konná ve více budovách nebo chcete zjednodušit navigaci, zadávejte od nejobecnějšího k konkrétnímu (např. KD Junior, Velký sál nebo 1. patro, místnost 20). Nepovinné.
   • <start-time> - Začátek pořadu. Nepovinné. (pokud je vyplněn, je ale nutné vyplnit i end-time)
   • <end-time> - Konec pořadu. Nepovinné. (pokud je vyplněn, je ale nutné vyplnit i start-time)
   • <annotation> - Anotace. Nepovinné, pokud ale nebude uvedená, nezobrazí se detail pořadu. Obsah musí být obalený v <![CDATA[ ]]>

Časové údaje

Všechny časové údaje (tzn. elementy start-time a end-time) musí být uvedeny ve formátu podle ISO 8610, tedy yyyy-MM-ddThh:mm:ss+HH:00. Kde yyyy je rok, MM měsíc, dd den, hh hodina, mm minuty, ss sekundy a +HH:00 je časové pásmo (+01:00 nebo +02:00). Například tedy 2023-11-29T19:49:56+01:00

Typy pořadů

Vychází z typů pořadů používaných na Festivalu fantazie:

 • B - beseda, diskuzní pořad
 • C - ceremoniál, divadlo
 • D - dokument, bonusový materiál
 • F - film, seriál (promítání)
 • G - herní turnaj
 • H - koncert, diskotéka
 • P - přednáška
 • Q - soutěž
 • W - workshop

Pokud se pořad skládá z více typů, oddělují se znaménkem "+" a první by měl být ten nejvíce zastoupený.

Použijte kódování češtiny UTF-8.

Aby se v Condroidu zobrazil časový harmonogram, je nutné vyplnit časy začátku a konce aspoň pro čtvrtinu pořadů.

Obsah XML zdroje není neměnný a lze nějaké smysluplné informace přidat (ubrat většinou moc ne). V případě dotazů či nesnází napište :-)

Kontrola XML

Vámi vyrobené XML si můžete otestovat.

nahoru ↑

Ukázka XML

<annotations>
  <programme>
    <pid>1343</pid>
    <author><![CDATA[ FF Film "Aiwendil"+ John Erick Dowdle ]]></author>
    <title><![CDATA[ Ďábel ]]></title>
    <program-line><![CDATA[ FF filmy ]]></program-line>
    <type>F</type>
    <annotation><![CDATA[ Obyčejné ráno naprosto všedního dne. Pět lidí, kteří se navzájem neznají, nastoupí do téhož výtahu, ten se rozjede a nečekaně zastaví mezi patry. Zprvu poklidná atmosféra začne s přibývajícími minutami houstnout. Když jedete ve výtahu, většinou si spolucestující neprohlížíte." ]]></annotation>
  </programme>
  <programme>
    <pid>1344</pid>
    <author><![CDATA[ FF Film "Aiwendil"+ David Fincher ]]></author>
    <title><![CDATA[ Social network ]]></title>
    <program-line><![CDATA[ FF filmy ]]></program-line>
    <type>F</type>
    <annotation><![CDATA[The Social Network divákům umožňuje nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl.]]></annotation>
  </programme>
  <programme>
    <pid>1345</pid>
    <author><![CDATA[ FF Film "Aiwendil"+ Neil Marshall ]]></author>
    <title><![CDATA[ Centurion ]]></title>
    <program-line><![CDATA[ FF filmy ]]></program-line>
    <type>F</type>
    <annotation><![CDATA[Léta Páně 117. Římské impérium se rozprostírá od Egypta k Španělsku, na východě sahá až k Černému moři. Jen v severní Británii se nedaří dobýt území obývané divokým a krutým kmenem Piktů, bojujících proti organizovaným římským jednotkám partyzánskými metodami.]]></annotation>
  </programme>
  <programme>
    <pid>1401</pid>
    <author><![CDATA[ Sebastian Chum "Seb" ]]></author>
    <title><![CDATA[ Fanoušci už sakra nestačí! ]]></title>
    <program-line><![CDATA[ MaelströM ]]></program-line>
    <type>P</type>
    <length>1h</length>
    <start-time>2011-07-05T18:00:00+02:00</start-time>
    <end-time>2011-07-05T19:00+02:00</end-time>
    <annotation><![CDATA[Všechny ty šílence, fanatiky, fandy a úchyláky je třeba vzít pod krkem a vymáchat jim čumák v realitě. Přičichněte ke svému skutečnému image, hezky zvnější a s hořkosladkou špetkou předsudků a masové xenofobie. Existuje ještě něco jako fandom? Co vlastně má znamenat slovo geek? Nerd? Fan?]]></annotation>
  </programme>
  <programme>
    <pid>1402</pid>
    <author><![CDATA[ Sebastian Chum "Seb" ]]></author>
    <title><![CDATA[ Baví vás ještě ateismus? ]]></title>
    <program-line><![CDATA[ MaelströM ]]></program-line>
    <type>P</type>
    <length>1h</length>
    <start-time>2011-07-03T17:00+02:00</start-time>
    <end-time>2011-07-03T18:00+02:00</end-time>
    <annotation><![CDATA[Na vzestupu je náboženská víra i nenáboženství. Schyluje se po desetiletí debat o nové vlně atheismu k nějakému závěru? Jak si obě strany stojí celosvětově? Shrnutí 9 nejčastějších argumentů proti atheismu a odpovědi na ně. Seznámení s nejzásadnějšími publikacemi a zdroji "atheistické dekády".]]></annotation>
  </programme>
</annotations>